wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Naši lidi


Fotky si kliknutím můžete zvětšit
© Marek Hupka a Tomáš Horák, 2002 - 2006.
Všechna práva vyhrazena.


Na tomto snímku je náš návěstní mistr Zdeněk Štecher. Právě je po perné směně v pohotovosti. Prošel se pěšky ze Sedlece na Balabenku kvůli žárovce. Nikdo mu na nádraží neřekne jinak, než Bobr. Můžete ho spatřit i v Šárce, Nehvizdech a ve své věži, kde přespává. Hádejte proč ??

Bobrův pomocník Jirka Cinegr při údržbě stavědlového přístroje na stavědle č.2.

Na tomto snímku návěstní mistr Štecher Zdeněk v pracovním oděvu, při udržbě zabezpečovacího zařízení

Dopravní náměstek uzlového přednosty stanice František Cibulka při kontrole dopravní služby na stavědle č. 2.

Dozorčí provozu Jana Hronková ve své kanceláři.

Dozorčí provozu, fotograf a dodavatel všeho v jedné osobě - Tomáš Horák. Je trochu vyděšen, ovšem jako vždycky.


Dozorčí provozu Marek Hupka při kontrole dokumentace na stavědle číslo 2.

Dozorčí provozu Petr Říha.

Mozek stanice a sice na pracoviště výpravčího "Místní dozor". Odtud se vydávají povely kam vlaky pojedou atd. Výpravčí na "Místním dozoru" jsou ve směně dva - hlavní traťový a staniční výpravčí. Traťový výpravčí se stará o jízdu vlaků v přilehlých traťových úsecích a ve vnějším obvodu stanice. Staniční výpravčí se stará o jízdu vlaků ve vnitřím obvodu stanice.

Hlavní výpravčí Zdeněk Kočvara při obsluze návěstního řadiče Lc2Ž.

Na snímku výpravčí Lubomír Křivan.


Hlavní výpravčí Jindřich Marek. Pravidelně se zúčastňuje akcí.


Hlavní výpravčí Jan Robek. Bývalý největší skokan nádraží, nyní zvaný Lenin.

Zde další hlavní výpravčí a pařič Petr Holoubek.


Hlavní výpravčí Marcel Omanik. Výzdoba a vybavení pracoviště je jeho hobby.


Hlavní výpravčí ing. Miroslav Ketman. Jeden z hráčů Hockeyareny.


Na nádraží však jsou ještě další výpravčí. Výpravčí "Dvorana" se stará o odbavení vlaků písemnými rozkazy, o vlakové čety a informování cestujících. K tomu má k ruce v ranních a odpoledních směnách operátorku. Na snímku výpravčí Erik Suder a operátorka Šárka Tothová.


Operátorka Lucie Šebestová při obsluze rozhlasového zařízení.

Další z výpravčích "Dvorana" Oldřich Frauenberg zvaný Frolin


Tištění písemných rozkazů pro vlaky na snímku provádí výpravčí Lubomír Hemza, kterého vyrušila tranzitérka.


Další výpravčí Standa Potměšil. Pochopte, někteří se neradi fotí.


Výpravčí Jan Skalák je v dobré náladě a dává svolení k tomu, abychom ho vyfotili.


Výpravčí Tomáš Marhold na pracovišti Hrabovka.


Další výpravčí, tentokráte před směnou Jan Koprušťák, hrabě Lažanský z Lažan.

Výpravčí Marta Wolfová gestikuluje po výpravě a odjezdu vlaku do Prahy Libně.

Výpravčí "Dvorana" Jan Weidenthaler při obsluze rozhlasového zařízení.

Výpravčí Jiří Draštík při přebíraní informací o vlaku od výpravčího Místní dozor.

Posunovače Tomáše Holuba zachytil fotoaparát při manipulaci u vlaku Nex 50410.

Posunovač Roman Rýgl při manipulaci se stejným vlakem, ovšem v jiný den.

Vedoucí posunu Dušan Sivák (vpravo) rozmlouvá o dalším posunu se strojvedoucím posunující zálohy.

A z druhé strany stolu posunovači Roman Žáček (sedí) a Richard Konopásek (stojí)

Posunovač - průvodce Vendelín Forner odpočívá.

Vedoucí posunu Ladislav Hořejší při seznamovaní se změnami v oběhu souprav při jedné z výluk na rameni Praha - Kladno.

Tranzitér přípravář Antonín Bůžek.

Na tomto snímku signalista stavědla č. 2, Jan Hamhalter - hráč stolního tenisu, fanda počítačů a moderní technologie.

Signalisté stavědla č. 2 Pavel Dryák (vpředu) a Josef Radil (vzadu) při obluze zabezpečovacího zařízení.

Signalista stavědla č.2 Petr Potměšil.

Signalista stavědla č.2 Jan Hanzel.

Signalista stavědla č.2 Antonín Ryšánek zapózoval.

Signalista st.2 Marek Mlčoch před stavědlovým přístrojem.

Tohle je Miloš Zelený, který pracuje jako signalista stavědla č. 4.


Další signalista stavědla č. 4 Jaroslav Veselý. K jeho zálibám patří mimojiné i francouzský jazyk.


Signalista stavědla č. 4 Zdeněk Jůza nám zapózoval přes stavědlovým přístrojem.

Ve stanici má početné zasoupení i přepravní činnost. Na snímku skladištní dozorce a předseda základní organizace OSŽ v jedné osobě Jindřich Termer.

Řidič "ještěrky" Andrej Holek čeká na příjezd vlaku z Kladna.

Skladník Miroslav Žalud přejímá zásilky do skladu.

Jedna z informátorek podává informace jedné z cestujících.

Skladnice v úschovně Marta Sedláčková a stojící Romana Černucká při kontrole účetních dokladů v úschovně zavazadel.

Jednou z podřízených stanic bývalé "Masaryčky" byla i stanice Praha Bubny. Na snímku jeden z výpravčích Martin Winkler.