wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Nové spojení


Fotky si kliknutím můžete zvětšit
© Marek Hupka, 2004 - 2007.
Všechna práva vyhrazena.

Stavba Nového spojení se citelně dotkne i podoby Masarykova nádraží. Nemůže tedy chybět na těchto stránkách i tato, věnovaná právě Novému spojení.

Pro ty z Vás, kteří nevědí co znamená Nové spojení, doporučím oficiální stránky www.novespojeni.cz

Základní prvky této stavby jsou:

Citovat data zde nemá smysl, ale za všechna data alespoň to jedno, kterým se začne měnit podoba Masarykova nádraží:
Dne 12.7.2004 bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli.

A teď už bude následovat jenom galerie fotek s drobným popisem

Rychlá navigace

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

07-08/2004leden 2005únor 2006únor 2007
září 2004únor 2005březen 2006březen 2007
říjen 2004březen 2005duben 2006duben 2007
listopad 2004duben 2005květen 2006květen 2007
prosinec 2004květen 2005červen 2006
červen 2005červenec 2006
červenec 2005srpen 2006
srpen 2005září 2006
září 2005říjen 2006
říjen 2005listopad 2006
prosinec 2005prosinec 2006

červenec - srpen 2004
Vyvážení odpadků
z areálu depa
Vyčištění bývalého
kolejiště Hrabovka
Zničení plotu
vlečky "Plynárna"
     
Vybagrování podlah
v zadních halách depa
Celkový pohled do
depa z Hrabovky
Terénní úpravy
v zadní části depa
     
Pohled na "ještě"
stojící zadní haly
Točna a budova
bývalých strojmistrů
Celkový pohled na depo
vlevo zadní haly
     
Snesení bývalého nádraží
Žižkov - Hrabovka
"Uklizená"
Hrabovka
Budova SDC a vpravo
hromada dřeva z plotu
     
Pohled z Místního dozoru na
zadní část depa
Zadní haly Pohled do
jedné z hal
     
Pozůstatky sloupů
trakčního vedení
Snesená přední hala Pohled na zadní
halu přes
zbořeniště
     
Přední haly Zbořená přední hala Poslední pohled
na zadní halu
     
Zadní haly jsou
zbavovány střech
Střecha je sundaná
zbyl jenom štít
Zbytky střechy
uprostřed haly
     
Hala bez štítu Hydraulické nůžky
při práci
Hydraulické nůžky
po práci
     
Zadní haly již bez střech Torzo zadní haly Zbyly jen obvodové zdi
     
Vybudovaná základna stavebníků na Hrabovce Začíná i oprava budovy v Trocnovské ulici
   

26. srpna 2004
Vytrhání kolejnic Vytrhání kolejnic Vytrhání kolejnic
     
Vytrhání kolejnic Vytrhání kolejnic Kolejový jeřáb
při práci
     
Pracovní četa
při trhání
Pomník bude již
brzo minulostí
Poslední torza hal
     
Poslední torza hal Poslední torza hal Poslední torza hal
     
MVTV odstavený
"vedle hlavního"
Doprovodný vůz
kolejového jeřábu
Oprava střechy pokračuje
     
Detail střechy
 

27. srpna 2004
Torzo haly po vytržení kolejí Torzo přední haly Koleje připraveny na odvoz
     

2. září 2004
Pohled z Místního Dozoru Haly jsou srovnány se zemí Takto přední haly vyfotit nešly
     
Místo hal je zde velká pláň
 

6. září 2004
Budova SDC čeká na demolici Oprava střechy pokračuje V Hrabovce se shromažďují stroje
     
Velké kusy zbytků hal byly přesunuty sem
 

10. září 2004
Nakládaní zbytků sutě Osamocené haly zůstanou pro další využití Je strženo i další zařízení depa
     

11. září 2004
Následuje další výkop Bagry opočívají Sklady SDC SEE strženy
     
Padne i bývalé stanoviště V ?
 

16. září 2004
Úpravy bývalých krytů Další výkop v Hrabovce, že by pro pilíř ? Stroje v akci
     
Velká jáma v prostoru bývalého depa
 

23. září 2004
Výstavba kanalizace Oprava domu pokračuje Místo pro pilíř ?
     

30. září 2004
Odstraňování točny v depu Odstraněná část budovy bývalých strojmistrů ... z jiného pohledu...
     
Postupující výstavba kanalizace Ve finiši Vrtná souprava v akci
     
Vrtná souprava v akci Vrtná souprava v akci Vrtná souprava v akci
     
Demontáž střech na domech v Husitské ulici Přední přesuvna je zkrácena Bagry zpracovávají zbytky budov
     

5. října 2004
Bagry zpracovávají zbytky budov Zbytek budovy bývalých strojmistrů Výstavba kanalizace finišuje
     

6. října 2004
Díra po točně Demontované těleso točny Budova strojmistrů je srovnána se zemí
     
Sklepní klenba v budově strojmistrů
 

20. října 2004
Základy pilíře pod vítkovskou zdí
 
V období od 20. října do 4. listopadu již vznikly 3 jámy pro základy pilířů v obvodu bývalé Hrabovky. V obvodu depa probíhaly práce na kanalizaci a terénní úpravy. Dále byly úplně sneseny domy v Husitské ulici.

4. listopadu 2004
Železná konstrukce čeká na zalití betonem (jáma pod zdí) Zabetonované základy, náčrt ukazuje, kde bude pilíř
(2. jáma od zdi)
Zbytky kanalizační stoky v místě 2. jámy od zdi
     
Bagrování 3. jámy od zdi. Takhle vypadá práce vrtné soupravy, když ji odkryje bagr. Betonovací četa. V pozadí již chybí snesené budovy v Husitské ulici. Oprava zbytků první haly
     
Sanace opěrné zdi Husitské ulice Montážní zakladna železných konstrukcí pro piloty
   

16. listopadu 2004
Kanalizace v prostoru depa je dokončena Odkrytí pilotů na místě budovy Žižkov - Hrabovka (4. jáma od zdi) Virtuální stopa Nového spojení
     
Příprava železobetonové konstrukce:
3. jáma od zdi.
2. jáma od zdi 1. jáma od zdi
     

19. listopadu 2004
Konstrukce roste do výšky (1. jáma) 1. jáma od zdi 2. jáma od zdi
     
Příprava železobetonové konstrukce:
3. jáma od zdi.
Odkryté piloty ve 4. jámě od zdi
   

24. listopadu 2004
Pokračuje oprava opěrné zdi Husitské ulice Pokračuje oprava opěrné zdi Husitské ulice 4. jáma od zdi
     
3. jáma od zdi 2. jáma od zdi 2. jáma od zdi
     
Kolem staveniště vyrůstá plot Bednění v 1. jámě od zdi
   

3. prosince 2004
Pokračuje oprava opěrné zdi Husitské ulice Vrtná souprava zahajuje práce v depu 4. jáma od zdi
     
3. jáma od zdi 2. jáma od zdi se betonuje Zabetonované základy 1. pilíře od zdi
     

9. prosince 2004
Pokračuje oprava opěrné zdi Husitské ulice Piloty pilíře u haly, která zůstala Příprava pilotů v prostoru bývalé točny
     
4. jáma od zdi 3. jáma od zdi (bednění) Základy 2. pilíře od zdi zabetonovány
     

19. prosince 2004
Příprava na rozšíření Husitské ulice Totéž směrem k Vítkovu Začištění stěn zbývajících hal
     
Základy 4. pilíře od zdi zabetonovány Pata 3. pilíře od zdi Nový stožár osvětluje staveniště
     
Jáma u haly
(v prostoru 2.přesuvny)
Pata 2. pilíře od zdi Pata 1. pilíře od zdi
     

9. ledna 2005
Pokračuje příprava na rozšíření Husitské ulice Pokračuje příprava na rozšíření Husitské ulice Jáma u haly
(v prostoru 2.přesuvny)
     
2. jáma od haly Výstavba konstrukce 4. pilíře
   

19. ledna 2005
Jáma u haly 2. jáma od haly směrem k Hrabovce 3. jáma od haly
     
V oblasti Hrabovky se toho moc nezměnilo. Až budou viditelné další změny budou zachyceny.

23. ledna 2005
Depo: 1. pilíř od haly Depo: 2. jáma od haly Depo: 3. jáma od haly
     
Hrabovka: 4. pilíř od zdi Hrabovka: 2. pilíř od zdi Hrabovka: 1. pilíř od zdi
     

29. ledna 2005
Depo: Demontovaná 2. přesuvna Depo: 1. pilíř, v pozadí sanace zdi Husitské ulice Pro demontáž přesuvny byl zbořen i nový plot.
     
Depo: 2. pilíř od haly Depo: Základy 3. pilíře od haly Hrabovka: 4. pilíř od zdi
     
Hrabovka: 3. pilíř od zdi Hrabovka: 2. pilíř od zdi Hrabovka: 1. pilíř od zdi
     

2. března 2005
Hrabovka: 1. pilíř od zdi Hrabovka: 2. pilíř od zdi Hrabovka: 3. pilíř od zdi
     
Kotvení bednění na jeřáb Hrabovka: 4. pilíř od zdi Provizorní most spojil staveniště v Hrabovce se staveništěm v depu
     
Depo: 4. jáma pro pilíř od haly Provizorní most Depo: 3. pilíř od haly
     
Depo: 2. pilíř od haly Demontovaná přesuvna Výstavba přeložky Husitské ulice
     
Výstavba přeložky Husitské ulice Vykácený vrch Vítkova
   

23. března 2005
Výstavba přemostění Husitské ulice Výstavba estakády Husistské ulice Depo: Výstavba estakády Husistské ulice, vlevo 1. pilíř od haly
     
Depo: Příprava bednění na 2. pilíř od haly Depo: 3. pilíř od haly Depo: výstavba 4. pilíře od haly (poslední před Trocnovskou ulicí)
     
Vykácená stráň vrchu Vítkov Hrabovka: 2. pilíř od zdi (v pozadí Vojenské muzeum) Hrabovka: 3. pilíř od zdi
     

31. března 2005
Výstavba přemostění Husitské ulice Depo: 1. pilíř od haly Depo: Výstavba estakády Husistské ulice, vlevo 1. pilíř od haly
     
Depo: Příprava bednění na 2. pilíř od haly Depo: 3. pilíř od haly Depo: výstavba 4. pilíře od haly (poslední před Trocnovskou ulicí)
     
Hrabovka: Betonování 3. pilíře od zdi Hrabovka: 2. pilíř od zdi (práce nepokročily) Hrabovka: 1. pilíř od zdi (práce nepokročily)
     
Na provizorní most mezi depem a Hrabovkou bylo přidáno dopravní značení Hrabovka: Betonování 3. pilíře od zdi
   

7. dubna 2005
Výstavba přemostění Husitské ulice Výstavba přemostění Husitské ulice - pohled směr hlavní nádraží Depo: Výstavba estakády Husistské ulice, vlevo 1. pilíř od haly
     
Hrabovka: 3. pilíř od zdi - betonování druhé strany Hrabovka: 3. pilíř od zdi - betonování druhé strany Depo: 4. pilíř od haly
     

11. dubna 2005
Hrabovka: 3. pilíř od zdi Hrabovka: Základy nové návěstní lávky vjezdových návěstidel do Prahy Masarykova nádraží, které budou aktivoványvíce zde
     
Hrabovka: Pro stavbu základů návěstní lávky byl ubrán kus opěrné zdi 2. traťová kolej Libeň - Mas.n.: Výstavba opěrné zdi 2. traťová kolej Libeň - Mas.n.: Výstavba opěrné zdi
     
Budoucí východní portály vítkovských tunelů Piloty pro budoucí estakádu
   

16. dubna 2005
Depo: Výstavba pilíře přemosťujicího Husitskou ulici Depo: Výstavba estakády Husistské ulice Depo: Jediná hala, která zůstala stát byla doopravena a slouží jako útulek pro zaměstnance stavby
     

25. dubna 2005
Depo: Výstavba pilíře přemosťujicího Husitskou ulici Depo: Výstavba estakády Husistské ulice od Prahy Mas.n. Depo: Výstavba estakády Husistské ulice za halou
     
Depo: 2.pilíř od haly Depo: 3. pilíř od haly Hrabovka: 4. pilíř od zdi
     
Hrabovka: 4. pilíř od zdi Hrabovka: 3. pilíř od zdi Doprava zaměstnance nahoru na pilíř
     

12. května 2005
Depo: Výstavba pilíře přemosťujicího Husitskou ulici Depo: Výstavba estakády Husistské ulice Depo: Výstavba estakády Husistské ulice
     
Depo: Výstavba kolejového pole pro jeřáb Depo: Výstavba estakády Husistské ulice, dole na snímku kolejový pás pro jeřáb Depo: 2. pilíř od haly
     
Hrabovka: 3. a 4. pilíř od zdi, v pozadí přípravné práce na vrchu Vítkov Depo: 3. pilíř od haly Hrabovka: Demolice posledních budov SDC správy energetiky
     
Vítkov: Výstavba oplocení staveniště portály západ Hrabovka: 3. pilíř od zdi Hrabovka: 1. pilíř od zdi
     
Hrabovka: Demolice posledních budov SDC správy energetiky Vítkov: Výstavba oplocení staveniště portály západ Hrabovka: Příprava lávky; podrobnostizde
     

27. června 2005
Depo: Výstavba estakády Husistské ulice Depo: Výstavba estakády Husistské ulice Depo: Výstavba estakády Husistské ulice
     
Depo: 1. pilíř od haly Depo: 2. pilíř od haly Depo: 3. pilíř od haly
     
Hrabovka: 4. pilíř od zdi Hrabovka: 3. pilíř od zdi Vítkov: Příprava staveniště Portály západ
     

7. červenec 2005
Depo: Výstavba estakády Husistské ulice Depo: 1. pilíř od haly Depo: 3. pilíř od haly
     
Hrabovka: Pohled od Depa Hrabovka: 1. pilíř od zdi a staveniště Západní portály Staveniště Západní portály
     

12. červenec 2005
Depo: Výstavba estakády Husistské ulice Depo: 1. pilíř od haly Depo: 2. pilíř od haly
     
Depo: 3. pilíř od haly Pohled z mostu nad Trocnovskou ulicí směrem k Praze hl.n. Hrabovka: 4. a 3. pilíř od zdi
     
Hrabovka: 3. pilíř od haly Hrabovka: 1. a 2. pilíř od zdi a staveniště Západní portály Hrabovka: 2. pilíř od zdi
     

18. srpna 2005
Výstavba pilíře nad Husitskou ulící Estakáda Husitské ulice
     
Estakáda Husitské ulice Depo: 1. pilíř od haly Depo: 4. pilíř od haly
     
Depo: 4. pilíř od haly Staveniště Západní portály Výzisk ze staveniště Západní portály
     
Takto vypadá výzisk po odvezení části zeminy vlakem (čti zde) Staveniště Západní portály Staveniště Západní portály - detail
     

6. září 2005
Staveniště Západní portály Staveniště Západní portály - lávka
   

11. září 2005
Estakáda Husitské ulice
     
Hrabovka: 2. pilíř od zdi Zemina ze staveniště Západní portály Staveniště Západní portály - detail
     
Husitská ulice
 

27. září 2005
Estakáda Husitské ulice
     
Západní portály a lávka na sesun zeminy
   

7. října 2005
Estakáda Husitské ulice Pohled směrem Západní portály Staveniště Západní portály
     
Hrabovka: 2. pilíř od zdi Hrabovka: 1. pilíř od zdi Staveniště Západní portály - detail
     

30. října 2005
Estakáda Husitské ulice Vyrostl vnitřní pilíř v Husitské ulici Překládka kabelů stávajícího řídícího stavědla
     
Překládka kabelů Poslední foto okolních budov Poslední foto okolních budov
     

10. prosince 2005
Zbytky po demolici budov bývalého vozové depa. Staveniště Západní portály
   

18. prosince 2005
Souprava vlaku s kolejemi TK Hrabovka - Hlavní Souprava vlaku s kolejemi TK Hrabovka - Hlavní Kolejový jeřáb
     
Kolejový jeřáb Návěst Stůj na výhybce č. 15, která směřovala do Prahy hl.n. Po vjezdovém návěstidle HS zbyla jen kotvící pata
     

3. února 2006
Staveniště nového ústředního stavědla Staveniště nového ústředního stavědla Piloty pilíře pod vítkovskou zdí
     
Kolejové lože bývalé traťové koleje Piloty pilíře pod vítkovskou zdí Lávka na odvoz zeminy je snesena
     
Na stavbě pracují i ženy Příprava ocelové kostry pilotů Staveniště pod zdí
     
Staveniště ovládlo Zakládání staveb Depo: Příprava prefabrikátů Depo: Příprava prefabrikátů
     

3. února 2006
Staveniště nového ústředního stavědla Staveniště nového ústředního stavědla Piloty pilíře pod vítkovskou zdí
     
Kolejové lože bývalé traťové koleje Piloty pilíře pod vítkovskou zdí Lávka na odvoz zeminy je snesena
     
Na stavbě pracují i ženy Příprava ocelové kostry pilotů Staveniště pod zdí
     
Staveniště ovládlo Zakládání staveb Depo: Příprava prefabrikátů Depo: Příprava prefabrikátů
     

5. března 2006
Pilíře u Husitské ulice Pilíře u Husitské ulice Výstavba lešení pro nosník
     
Místní dozor Staveniště depo Výstavba lešení pro nosník
     
Výstavba lešení pro nosník Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
     

20. března 2006
Výstavba lešení pro nosník Příprava bedění pro nájezdový pílíř Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
     

5. dubna 2006
Depo: Montáž nosínku Staveniště depo Depo: Montáž nosínku
     
Depo: Montáž nosínku Lešení pro nosník Montáž provádí firma Švestka
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
     
Staveniště tunely západ Staveniště tunely západ Výstavba nového ústředního stavědla
     

20. dubna 2006
Depo: Montáž nosínku Depo: Montáž nosínku Depo: Montáž nosínku
     
Staveniště depo Depo: Montáž nosínku Bednění pro pilíř
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Výstavba nového ústředního stavědla
     

30. dubna 2006
Depo: Montáž nosínku Depo: Montáž nosínku Depo: Montáž nosínku
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Výstavba nového ústředního stavědla
   

25. května 2006
Depo: Vytěžená zemina převezena k první přesubně Staveniště depo Práce provádí jeřáb firmy Švestka
     
Depo: Lešení pro pokračování nosníku Depo: Lešení pro pokračování nosníku Depo: Lešení pro pokračování nosníku
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Výstavba nového ústředního stavědla
     

4. června 2006
Depo: Montáž nosínku Depo: Lešení pro nosník Depo: Lešení pro nosník
     
Prefabrikáty desky nosníku IP nosníky pro přemostění Trocnovské ulice Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
 

9. června 2006
Výstavba nového ústředního stavědla
 

14. června 2006
Depo: Betonáž příčníků estakády Masarykovo nádraží Depo: Vizitka firmy provádějící stavbu Depo: Lešení pro nosník
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
     
Výstavba nového ústředního stavědla Výstavba nového ústředního stavědla
   

24. července 2006
Depo: Betonáž příčníků estakády Masarykovo nádraží Depo: Prefabrikáty desky nosníku Hrabovka: Zemní úpravy podél Trocnovské ulice, příprava pro její přemostění
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Zemní úpravy okolo najezdového pilíře před tunely
     

4. srpna 2006
Depo: Betonáž příčníků estakády Masarykovo nádraží Depo: Příprava přemostění Trocnovské ulice pomocí IP nosníků Depo: Příprava přemostění Trocnovské ulice pomocí IP nosníků
     
Výstavba nového ústředního stavědla
 

18. srpna 2006
Betonáž příčníků estakády Masarykovo nádraží Depo: Lávka pro úpravu boku nosníku Přemostění Trocnovské ulice pomocí IP nosníků
     
Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely Hrabovka: Výstavba najezdového pilíře před tunely
   

7. září 2006
Depo: Betonáž příčníků estakády Masarykovo nádraží Kompletace prefabrikátů nad Trocnovskou ulicí Kompletace prefabrikátů nad Trocnovskou ulicí
     

24. září 2006
Výstavba nového ústředního stavědla Depo: Výstavba estakády pokročila k poslednímu pilíři před budovou depa Depo: Odstraněno lešení z prvního stavěného mostního pole
     

7. října 2006
Výstavba opěrné zdi v Husitské ulici Pokračuje výstavba ústředního stavědla Betonáž příčníků estakády Masarykovo n.
     
Depo: Uskladnění prefabrikátů Přechod estakády nad Trocnovskou ulicí Hrabovka: Výstavba lešení
     

14. října 2006
Betonáž příčníků estakády Masarykovo n. Depo: Příprava přemostění budovy depa Hrabovka: Výstavba lešení s podjezdem
     

21. listopadu 2006
Umístění UNIMO buněk v prostoru přesuvny Výstavba lešení pro přechod estakády přes budovu depa Přesuvna zavezena zeminou kvůli přístupu za budovu depa
     
Depo: Přechod estakády přes budovu depa Výstavba ústředního stavědla
   

prosinec 2006
Výstavba lešení pro přechod estakády přes budovu depa Depo: Přechod estakády přes budovu depa Výstavba ústředního stavědla
     
Hrabovka: Výstavba lešení s podjezdem Hrabovka: Uskladnění drátů na výstuhu estakády Přechod estakády přes Trocnovskou ulici
     
Hrabovka: Výstavba lešení Výstavba portálů tunelů
   

3. února 2007
Výstavba ústředního stavědla Depo: Přechod estakády přes budovu depa Depo: Odstranění lešení
     

18. února 2007
c Depo: Odstranění lešení Odstranění lešení nad Trocnovskou ulicí
     
Výstavba portálů tunelů Výstavba ústředního stavědla
   

4. března 2007
Výstavba lešení pro přechod estakády nad Husitskou ulicí Výstavba ústředního stavědla
   

17. dubna 2007
Výstavba lešení pro přechod estakády nad Husitskou ulicí Depo: Přechod estakády přes halu depa
   
Hrabovka: Dostavba nájezdového pilíře Práce na fasádě ústředního stavědla
   

5. května 2007
Výstavba lešení pro přechod estakády nad Husitskou ulicí Hrabovka: Prodloužení estakády o další mostní pole Hrabovka: Pohled k nájezdovým pilířům, dole mostovka pro most Trocnovská
     
Hrabovka: Výstavba lešení pro další mostní pole Hrabovka: Dostavba nájezdových pilířů Práce na fasádě ústředního stavědla
     

13. května 2007
Výstavba lešení pro přechod estakády nad Husitskou ulicí Navezení trolejových bran pro rekonstrukci Masarykova nádraží
   

30. května 2007
Výstavba estakády přes Husitskou ulicí Hrabovka: Pokračování výstavby estakády směrem k tunelům
   
Hrabovka: Pokračování výstavby estakády směrem k tunelům, dole rekonstruované koleje na Hrabovce Hotová fasáda nového ústředního stavědla