wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Procházka po stanici v roce 2004


Fotky si kliknutím můžete zvětšit
© Marek Hupka a Daniel Pavlíček, 1997-2004.
Všechna práva vyhrazena.


Procházku započneme ve "Dvoraně", tedy v místě, kde vlaky přijíždějí k nástupištím. Vydáme se po prvním nástupišti směrem k magistrále. Po pravé straně míjíme kolejiště zvané "pošta". Naopak po levé o dvě nástupiště dál míjíme stanovistě výpravčího na nástupišti. V místě, kde stojí dnešní magistrála, stály v 19. století hradby, místo kudy vnikla do tehdy pevnostní Prahy železnice.

Vycházíme ze
Dvorany
Vpravo kolejiště
"pošta"
Výpravčí na
nástupišti
     

Pod magistrálou a za magistrálou se nachází dvoranské zhlaví, jehož výhybky obsluhuje stavědlo číslo 2, jehož budova je nalepena objekt bývalého DKV Praha; dnes objekt Národního technického muzea.

Stavědlo 2Zab. zařízení
na st. 2
Pohled
na "Místní dozor"
     

Pokračujeme na dále na východ, po levé straně míjíme budovu "Místní dozor", kde sídlí hlavní výpravčí. Naopak po pravé ruce míjíme první přesuvnu, dnes pomalu chátrající objekt bývalého depa a pomalu se přibližujeme k mostu přes Trocnovskou ulici. Hned za mostem se tyčí budova nádraží Žižkov - Hrabovka, zrušené v roce 1941. Při pohledu na levou stranu vidíme v dálce za propastí tvořenou viadukty stavědlo č. 4.

"Místní dozor"Vzadu stavědlo
číslo 4
Budova nádraží
Žižkov-Hrabovka
     

Pokračujeme dále směrem k objektu Hrabovky. Bývalé kolejiště Hrabovka bývalo po naší pravé ruce. Dnes už to symbolizuje pouze nevytržená výhybka č. 16 a/b, ponechaná, zde kvůli závislostem v zabezpečovacím zařízení.

Prostor
Hrabovky
Němý svědek
výhybka 16a/b
Stanoviště
"Hrabovka"
     

Od budovy výpravčího "Hrabovka" vybudované v roce 1952, pokračujeme jakoby zpět podél kolejí zvaných "1. most" a "2.most" směrem ke stavědlu č. 4. Jdeme po spojovacím viaduktu budovaném v létech 1869 - 1871. Dnes je část koleje "1. most" trvale vyloučena, a tak slouží k občasnému odstavení pantografových jednotek. Vlevo vedle koleje "1. most" bývalo kolejiště zvané "Skupina", kde byly mimo jiné i kanály pro údržbu vozů. Dnes to symbolizují už pouze dvě koleje zrekonstruované pro účely Správy tratí. Na místě "kanálů" dnes stojí budova o.z. Telematika.

Souprava na
příjezdu z hl.n.
Odstavený ptg
na "1.mostě"
Stanoviště
"Hrabovka"
     

Pomalu přicházíme do Karlína. Po levé ruce můžeme vidět koleje vedoucí ze Dvorany. Dole mezi oběma viadukty se začíná rozpínat Ústřední autobusové nádraží Florenc, které je rozděleno viaduktem vedoucím do Dvorany.

Viadukt
do "Dvorany"
Souprava jedoucí
do Prahy Buben
Karlínské
zhlaví
     

Pokračujeme již dolů směrem ke Dvoraně. V dálce se objevuje budova stavědla st. 3 a budova "Místního Dozoru". Úplně vpravo je skupina kolejí zvaná "skladová". Naopak po levé ruce za stavědlem č. 3 a budovami Správy tratí se nachází prostor, kde byly koleje tehdy vozového depa. Dnes již zde kolejeme nenajdeme, je zde volné prostranství, kde by po rekonstrukci nádraží v rámci Nového spojení mělo vyrůst nové ústřední stavědlo.

Viadukt
do "Dvorany"
Stavědlo č. 3 Lokomotivy OKD na
koleji "2.most"
     

Překročíme koleje "Pravý Viadukt" a "Levý Viadukt" a pokračujeme po druhé straně dvoranského zhlaví zpět do Dvorany. Po pravé straně ještě míjíme budovu, kde dřív měl stanoviště nádražní, dnes je zde jedna z budov sloužící posunu. To už však vstupujeme přes přechod v sedmé koleji na čtvté nástupiště nejstaršího nádraží v Praze.

Vpravo obvod
"skladů"
Bývalé koleje
vozového depa
Výpravčí
nástupiště