wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Rekonstrukce Masarykova nadraží

Poslední aktualizace tohoto článku 7. 6. 2006, stav rekonstrukce k 30. 5. 2007


Po mnoha odkladech začala ve druhé polovině loňského roku příprava na rekonstukci výhybek a trakčního vedení Masarykova nádraží. Stavba je připojena k Novému spojení, její rozsah zůstane zhruba v původně zamýšlené podobě.

Shrnutí:

Stavební postupy rekonstrukce Masarykova nádraží lze stáhnout zde . (formát *. pdf velikost 731 kb).

Fotogalerii k rekonstrukci Masarykova nádraží naleznete zde

Stav k 29.3.2007


Prvním objektem rekontrukce je nová budova řízení provozu umístěná vedle stávající budovy místního dozoru, její funkčnost je mimo jiné podmínkou pro zapojení výhybek odbočky Sluncová.

Výstavba ústředního stavědla - Foto z 18. 2. 2007

V průběhu prázdnin roku 2006 byly započaty práce na budování kolektoru pro vedení kabelů k rozhlasu a informačním tabulím ve Dvoraně, protože tato zařízení budou po rekonstrukci výhybek v obvodu Dvorany Masarykova nádraží ovládány z nového ústředního stavědla.

Výstavba kolektoru pro vedení kabelů - Foto z 3. 2. 2007

Práce v obvodu Dvorany po prázdninách roku 2006 utichly do listopadu roku 2006, kdyby byly pro pokračující práce na výstavbě kolektoru vytrhány koleje v manipulačním obvodu skladů.

Trhání kolejí v manipulačním obvodu - Foto z 21. 11. 2006

Mírná zima na přelomu roku 2006 a 2007 umožnila dostavbu nového ústředního stavědla, dřívější výstavbu základů nových stožárů v obvodu Dvorany a zároveň dohnat zpoždění způsobené posunem 2. traťové koleje. Tyto výluky jsou prováděny převážně v noci, aby dopad na provoz byl pokud možno co nejmenší. V období od 7. listopadu 2006, kdy začaly práce na základech trakčních stožárů do března 2007 byly postaveny v obvodu Hrabovky nové trojelové brány a stožáry pro uchycení troleje.

Nově postavené trolejové brány v Hrabovce - Foto z 18. 2. 2007

V březnu roku 2007 se konaly první výluky zabezpečovacího zařízení a staničních kolejí, které jsou označeny jako přípravné práce před rekonstrukcí, kdy bylo nutné provést úpravu vedení a zároveň zvýšit kapacitu kabelové trasy pro nové zabezpečovací zařízení, zároveň byly definitivně odstraněny výhybky 14 a/b, 15 a 16 čímž zmizely z kolejiště poslední zbytky bývalého kolejiště Hrabovky a traťové koleje do Prahy hl. n. V nočních výlukách napětí trakčního vedení celé stanice byla zatrolejována kolej č. 104 - "Vedle hlavního". Betonáž základů stožáru trakčního vedení se přesunula z Hrabovky do obvodu Dvorany a skladů.

Nově vyštěrkované lože po vytržení výhybek 15 a 16 a/b - Foto z 17. 4. 2007

Stav k 30.5.2007


V dubnu a květnu roku 2007 probíhaly další práce na převěšení trolejí v obvodu Hrabovky a manipulačního prostoru Masarykova nádraží (sklady).

Pohled na nově převěšenou trolej v manipulačním obvodu - Foto ze 17. 4. 2007

Mimo jiné proběhlo i ukotvení nových stožárů trakčního vedení v obvodu Dvorany. V denních výlukách byly kopány jámy pro nové stožáry TV u 4. a 5. koleje, což si vyžádalo dopolední výluky těchto kolejí a s ní i odklony 2 párů vlaků směr Kralupy nad Vltavou do Prahy Holešovic.

Nově postavené stožáry po magistrálou - Foto ze 17. 4. 2007

V budově nového ústředního stavědla probíhá montáž releové skříně zabezpečovacího zařízení, dokončuje se vnitřní vybavenost a z vnějšku je dokončena fasáda ústředního stavědla.

Dokončená fasáda nového ústředního stavědla - Foto ze 30. 5. 2007

V dubnu 2007 začala i rekonstrukce mostu přes Trocnovskou ulici. Jedná se o samostatnou stavbu, která byla přičleněna do stavby "Nové spojení". Účelem je odstranění nevyhovující nosné konstrukce mostu (nevyhovující osová vzdálenost kolejí, výška podjezdu, šířka a výška průchozího prostoru), po provozní stránce byl most v havarijním stavu.

Rekonstrukce je kvůli nutnosti zachování provozu ve směru Praha Libeň rozdělena na 2 etapy. V první etapě byly vyloučeny koleje "Pravý Žižkov" a "Strojová" kolej, pro provoz zůstaly zachovány koleje "Levý Žižkov" a dočasně pro provoz vlaků byla opravena a dána do provozu kolej č. 104 - "Vedle hlavního", která byla pro tento účel zatrolejována. Kolej ústí do koleje Levý Žižkov ručně stavěnou výhybkou P 1, kterou obsluhuje nově ustanovený výpravčí St. V. V dopravě pak jsou 3 vlaky směru Lysá nad Labem ukončeny a výchozí ze žst. Praha Libeň. Pro vybagrování a snesení kolejového lože vyloučených kolejí bylo nutno vypnout i napětí trakčního vedení, což znamenalo i vypnutí trakčního vedení nad kolejemi ve Dvoraně (1. a 2. SK, dále poštovní dvůr), což mělo další dopad na dopravu v Praze Mas. n.

Pohled do prostoru st. V. (Maringotka) - Foto ze 17. 4. 2007

Ve druhé etapě, která v současné době trvá (předpoklad do 29. 6. 2007) je vyloučena kolej "Levý Žižkov", provoz je administrativně zastaven je i na koleji č. 104. Doprava je vedena po kolejích "Pravý Žižkov" a "Strojová kolej", která byla uznána za dopravní kolej. Pro vjezd do Dvorany pak slouží nově vystrojené návěstidlo Lc 3, které vzniklo ze starého seřaďovacího návěstidla Se 3 výměnou filtru modrého světla za červené a úpravou v zabezpečovacím zařízení Prahy Mas. n.

Nově vystrojené návěstidlo Lc 3 - Foto ze 30. 5. 2007

V rámci stavby je prováděna rekonstrukce železničního svršku a spodku všech tří kolejí (Levý a Pravý Žižkov, Strojová kolej) s použitím železničního svršeku tvaru S49 s pružným upevněním. U kolejí dochází ke značnému směrovému i výškovému posunu, jehož cílem je dosažení osové vzdálenosti kolejí 4,50m.

Most přes Trocnovskou ulici po rekonstrukci - Foto ze 30. 5. 2007

O prázdninách roku 2007 pak začne samotná rekonstrukce výhybek v obvodu "Dvorany", která přinese podstatnější omezení provozu na pražském nádraží.