wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Masarykovo nadraží v sevření výluk


Foto: © Marek Hupka 2006 - 2007
Všechna práva vyhrazena


V loňském roce po dlouhé týdny probíhala výluka druhé traťové koleje mezi stanicemi Praha Masarykovo nádraží a Prahou Libní. Výluka náročná na provoz si vyžádala opatření již při sestavě jízdního řádu pro rok 2006. Několik spěšných a osobních vlaků je již od prosince roku 2005 trasováno na nádraží v Praze Holešovicích, kde společně s vlaky SC Pendolino vzrostla "doprava" o 150 procent.

Kromě náročnosti stavby, byl provoz po pouze jedné traťové koleji a to po 1. traťové koleji náročný i pro zaměstnance zúčastněné na přípravě vlakové cesty. Vlaky z první traťové koleje mohou do Prahy Masarykova nádraží vjíždět pouze na návěst PN, protože ve staničním zabezpečovacím zařízení žst. Praha Masarykovo nádraží nejsou zřízeny závislosti pro vjezd z 1. traťové koleje.

Souprava 29931 v GVD 2005/2006 míjí vjezdové návěstidlo 1KL

návěst PN - dovoluje jízdu kolem hlavního návěstidla s návěstí Stůj, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti Stůj; předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů (takový způsob jízdy, při kterém musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve společné jízdní cestě a podle možností i před jinou překážkou, ohrožující jeho jízdu (včetně protijedoucích vozidel), přičemž nejvyšší dovolená rychlost nesmí být překročena). Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle tato návěst, strojvedoucí vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího, zpraveného o vjezdu na obsazenou kolej a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky pro projetí vlaku).

Ještě větší omezení provozu však přinesl souběh výluk traťové koleje a staničních kolejí v obvodu kolejiště "Dvorana" v létě roku 2006, kde bylo nutno postavit kolektor pro vedení kabelů k rozhlasu a informačním tabulím ve Dvoraně, protože tato zařízení budou po rekonstrukci výhybek v obvodu Dvorany Masarykova nádraží ovládány z nového ústředního stavědla, které vyrůstá vedle současného místního dozoru.

Výstavba kolektoru k novému ústřednímu stavědlu (na snímku vzadu) - foto z 18.2.2007

Prázdninové omezení se týkalo dvou párů rychlíků ze směru Děčín a většiny osobních vlaků ze směru Kladno. Obě tyto výluky úzce jsou spojeny z výstavbou "Nového spojení", 2. traťová kolej byla přesunuta do nové polohy kvůli výstavbě odbočky "Sluncová", jejíž část bude ovládána z nového ústředního stavědla.

Osobní vlak odjíždí z Prahy Masarykova nádraží, vpravo vedle něj snesená 2. TK Libeň - Masarykovo n. - foto 18.6.2006

Nečekané problémy se vyskytly s uvedením do provozu druhé traťové koleje. Kvůli sedání opěrné zdi se původní termín ukončení výluky musel posunout, pak byla traťová kolej několikrát po sobě vyloučena a opravována.

Další výluka tentokráte 1. traťové koleje byla zahájena 21. srpna 2006 ve 3,50 hodin, která potrvá do prosince roku 2007. Sestava GVD opět s touto výlukou počítá. Pro dopravní provoz je tato výluka "přijatelnější", protože současné staniční zabezpečovací zařízení tyto závislosti má zabudovány a zabezpečení vlakových cest se děje plně tímto zabezpečovacím zařízením, včetně rozsvícení příslušné návěsti hlavního návěstidla. Výluka by měla být ukončena v prosinci roku 2007.

Osobní vlak přijíždí do Prahy Masarykova nádraží, vpravo vedle něj snesená 1. TK Masarykovo n. - Libeň - foto 18.2.2007